Előadások

Plenáris előadások

Kiút a közepes fejlettség csapdájából
Bessenyei István

Statisztikus tanuláselmélet: klasszifikáció és regresszió sztochasztikus garanciákkal
Csáji Balázs Csanád

Ky Fan minimax-tételének általánosításai és azok alkalmazásai
Kolumbán József

Elfogadott előadások

Pozitív mátrixok domináns sajátvektorának számítása a ciklikus koordináták módszerével
Ábele-Nagy Kristóf, Fülöp János

Projekt allokáció - gyakorlati tapasztalatok
Ágoston Kolos Csaba, Biró Péter, Szántó Richárd

EU országok és magyarországi megyék klaszterezése halandósági mintázatuk alapján
Ágoston Kolos Csaba, Burka Dávid, Kovács Erzsébet

Bónusz-málusz rendszerek kárnagyságon alapuló átsorolási szabályainak optimalizálása
Ágoston Kolos Csaba, Gyetvai Márton, Kovács László

Az online ládapakolási feladat egyes variánsai (alsó korlátok)
Balogh János, Békési József, Dósa György, Leah Epstein, Asaf Levin

Új és javított online ládapakolási algoritmus
Balogh János, Békési József, Dósa György, Leah Epstein, Asaf Levin

Stancformák gumijainak optimális vágása és pakolása
Bánhelyi Balázs, Zombori Dániel, Nagy István, Csendes Tibor

Stabil halmazok készítése hozzárendelési játékokban
Bednay Dezső

Primál és duál algoritmusok, valamint a szükséges iterációk száma a nukleolusz számítása során
Benedek Márton, Tri-Dung Nguyen, Jörg Fliege

Kinek érdemes jeleznie életkorát?
Berde Éva, Kuncz Izabella

Terepi munkavégzés erőforrás-hozzárendelés és járattervezés együttes optimalizálása
Bertók Botond, Frits Márton

Egészértékű programozási megoldások nemzetközi vesecsere programokra
Biró Péter, Gyetvai Márton, Radu-Stefan Mincu, Alexandru Popa, Utkarsh Verma

A legnagyobb hasznosságú Pareto-hatékony allokációk kiszámításának bonyolultsága
Biró Péter, Jens Gudmundsson

Egy hibrid evolúciós algoritmus az egy-dimenziós ládapakolási problémára
Borgulya István

Járványterjedési folyamatok földrajzi és időbeni modellezése
Bóta András

Páros összehasonlítás mátrixokból számolt súlyvektorok Pareto-optimalitásának gyakoriságáról
Bozóki Sándor, Antal Ádám, Fülöp János

Vegyes sportbajnokságok tervezése: a férfi kézilabda Bajnokok Ligája tanulságai
Csató László

A tortaosztás bonyolultsága nemegyenlő részesedések esetén
Cseh Ágnes, Fleiner Tamás

Páros preferenciák a stabil párosítás problémában
Cseh Ágnes, Juhos Attila

Optimalizálás a műtéti tervezésben- további eredmények
Csendes Tibor, Mester Abigél

Hatékony csapatmunka
Csóka Endre

Az arányos csőszabály axiomatizálása pénzügyi hálózatokban
Csóka Péter, P-Jean-Jacques Herings

Belsőpontos algoritmusok transzformált centrális utas lineáris komplementaritási feladatokra
Darvay Zsolt, Illés Tibor, Janez Povh, Rigó Petra Renáta

Heurisztikus módszer moduláris elemekből álló heterogén szerkezetek kialakítására
Dávid Balázs

Menedzsment döntések támogatása lineáris programozási modellek paraméteres vizsgálatával AIMMS környezetben
Dimény Imre, Koltai Tamás

A DEA-Game módszer alkalmazása a beszállító kiválasztásban
Dobos Imre, Vörösmarty Gyöngyi

Algoritmus a fuzzy lineáris optimalizálási feladat legélesebb megoldásához
Dombi József, Vincze Nándor

Új alsó korlát az online ládapakolási feladatra
Dósa György

Gyártási folyamat ütemezése heurisztikus és egzakt módszerekkel
Dulai Tibor, Dósa György, Starkné Dr. Werner Ágnes

Magyar módszer alapú záróvizsgabeosztási algoritmus
Erdős Szilvia, Kővári Bence

Szimulációs eljárás valószínűségi feladatokra
Fábián Csaba, Csizmás Edit, Drenyovszki Rajmund, Vajnai Tibor, Kovács Lóránt, Szántai Tamás

Az intervallumos Newton módszer vizsgálata
G-Tóth Boglárka

A DEA módszer alkalmazása koopetitív ellátási láncok elemzésére
Gelei Andrea, Dobos Imre

Projektív-Konszenzus Algoritmusok Éles Konvergencisebessége
Gerencsér Balázs, Gerencsér László

Párosítási stratégiák pozíciós játékokon
Győrffy Lajos, Pluhár András

Ütemezés nem-megújuló erőforrásokkal
Györgyi Péter, Kis Tamás, Drótos Márton

Egy vállalat járatszervezési feladatának matematikai modellje
Hajba Tamás, Horváth Zoltán, Psenák Bálint

Mikroszimulációs módszerek a mezőgazdaságban
Heinc Emília, Bánhelyi Balázs, Mikó Editt, Horváth József, Csendes Tibor

Befolyás terjedés optimumainak hálózatáról
Homolya Viktor, Vinkó Tamás

Felügyelet nélküli anomália detektálás többszenzoros rendszer esetén
Horváth Gábor, Kovács Edith, Molontay Roland, Novaczki Szabolcs

Diszjunktív programozás alapú eljárás összeszerelés tervezéshez
Horváth Markó, Fekula Márk, Kis Tamás, Kovács András

Lineáris differenciál-algebrai egyenletek pozitív invariáns halmazainak konstrukciója a Farkas-lemma felhasználásával
Horváth Zoltán

Balas, Prékopa és Hammer professzorokról
Hujter Mihály

Dekompozíciós módszerek konvergenciájának gyorsítása nagy méretű egészértékű feladatokon
Jüttner Alpár, Madarasi Péter

Diszkrét lineáris programok a maximum klikk problémára és ezek folytonos relaxáltjai
Kardos Dóra, Patassy Patrik, Szabó Sándor, Zaválnij Bogdán

Centralitási mértékek stabilitásának vizsgálata
Kardos Orsolya

Rugalmas keretrendszer ütemezési feladatokhoz
Kerekes Balázs, Krész Miklós, Tóth Attila

Kifizetés nélküli átlalánosított párosítási játékok nehézsége
Király Tamás, Mészáros-Karkus Zsuzsa

Kiosztási módszerek az erőforráselosztásban
Kóczy Á. László, Koltai Tamás, Sziklai Balázs R., Tamás Alexandra

Nemklasszikus korrelációk Bayes-i játékokban
Koniorczyk Mátyás, Bodor András, Pintér Miklós

Fogyasztói modellek identifikációja energiahálózatok keresletoldali szabályozásához
Kovács András

Cseresznyefa kopulák - új lehetőségek magasabb dimenziós kopulák modellezésére
Kovács Edith, Szántai Tamás

Egyedi mintázatú (g,f)-faktorok
Krész Miklós

Gráf alapú dimenzióredukciós heurisztikák részvénypiaci korrelációs mátrixokra
London András, Gera Imre

A többváltozós Denton-módszer továbbfejlesztése többcélfüggvényű optimalizálás alkalmazásával
Lovics Gábor

A Big Match játékról másképpen
Mágó Mánuel László, Pintér Miklós

Az átlagos összefüggő hozzájárulás érték gráf játékokban
Mágó Manuel László

Egy Új Primál-Duál Algoritmus a Young Programozásra
Mályusz Levente, Varga Anita

Robusztus döntéstámogatás
Mészáros Csaba

Páros összehasonlításokon alapuló módszer teniszmérkőzések eredményeinek előrejelzésére
Mihálykó Csaba, Mihálykóné Orbán Éva

A Thurstone módszer általánosítása esetleges előnyök figyelembe vételére
Mihálykóné Orbán Éva, Mihálykó Csaba

Nehéz leszámlálási problémák, amiket könnyű approximálni
Miklós István

S-gráf alapú ütemező algoritmus párhuzamos hozárendelést megengedő feladatokhoz
Molnár Gergő, Hegyháti Máté

Egy egészértékű programozási modell a budapesti buszvezető hozzárendelési feladatra
Morapitiye Sunil, Illés Tibor

Vágóhídi belső ellátási lánc optimalizálása
Nagy Lajos, Csipkés Margit

Tevékenységi láncok optimalizálásának egy modellje
Naszvadi Péter

Robotikus gyártócellák ciklikus ütemezése S-gráf módszertannal
Papp Ádám, ŐszOlivér, Hegyháti Máté

Nulla-egy lineáris program vegyes értékű relaxációja
Patassy Patrik, Kardos Dóra, Szabó Sándor, Zaválnij Bogdán

Formula-1 rangsorok játékelméleti megközelítéssel
Petróczy Dóra Gréta

Időben előrehaladó algoritmus beosztástervezési problémák megoldására
Pintér Benedek, Kővári Bence

Lineáris egyenletrendszer konzisztenciájának kombinatorikai jelentései
Pluhár András

Projekt átfutási idő csökkentési költségeinek vizsgálata sztochasztikus környezetben
Pusztai László, Kocsi Balázs, Budai István

Sorrendfüggő átállási időt tartalmazó független, párhuzamos gépek ütemezése hangyakolónia-optimalizálással
Ragó Rita, Mihály Zsolt

Optimalizálás és a sztochasztikus Langevin algoritmus
Rásonyi Miklós

Villamosságtani problémák - matroidelméleti algoritmusok
Recski András

A Shapley-érték konstans-összegű kooperatív játékokban
Solymosi Tamás

A P-gráf módszertan kiterjesztése biztonságkritikus rendszerek tervezésére
Süle Zoltán, Baumgartner János, Dörgő Gyula, Abonyi János

A nominális árfolyamok hosszú távú viselkedésének vizsgálata FM-OLS és DOLS kointegrált panelbecslési eljárásokkal
Szabó Andrea

Lineáris árrendszer vizsgálata hálózati kontextusban
Szabó Balázs, Sebestyén Tamás

A fiktív lejátszások módszere és kombinatorikus optimalizálás
Szabó Sándor

Új keresési irányra épülő belsőpontos algoritmus lineáris optimalizálásra
Szénási Eszter, Darvay Zsolt, Rigó Petra Renáta

Összetett indexek gazdaságpolitikai alkalmazása: a Globális Vállalkozói Index
Szerb László, Rappai Gábor, Kehl Dániel

Véleményvezérek azonosítása közösségi hálózatokon
Sziklai Balázs R., Lengyel Balázs

Lineáris programok az élsúlyozott maximum klikk problémára
Sztojkovics Dóra, Szabó Sándor

Optimális pártos választókerület-szabdálás közelítése
Tasnádi Attila

Páros összehasonlítási mátrixok alkalmazásáról döntési feladatokban
Temesi József

Modellek és megoldási módszerek a keverési feladatra
Tollner Dávid, Illés Tibor

A magyarországi vasúthálózat sérülékenysége véletlen zavar és célzott támadás esetén - robusztus vagy sem?
Tóth Bence

Sejtautomata mintázatok vizsgálata
Tóth László

Élsúlyok becslése Bitcoin bizalmi hálózatokban
Vinkó Tamás

Az ár és minőség dinamikus kapcsolatának vizsgálata
Vörös József

NP osztálybeli feladatok nagyléptékű párhuzamosítása során fellépő egyes problémákról
Zaválnij Bogdán

GlobalJ párhuzamos moduljának bemutatása
Zombori Dániel, Bánhelyi Balázs, Csendes Tibor