Recski András az Egerváry Jenő emlékplakett 2018. évi díjazottja

A Magyar Operációkutatási Társaság társzervezésében Esztergomban megrendezett VOCAL konferencia bankettjén 2018. december 11-én került sor az Egerváry emlékplakett 2018-as díjátadására. A MOT elnökségének döntése értelmében a 2018-as díjat

Recski András,

a BME professor emeritusa nyerte el. Recski professzor 1990-től a Budapesti Műszaki Egyetemen a Villamosmérnöki Kar Matematika Tanszékének vezetője volt, majd miután a BME matematika tanszékeit összevonták a BME Matematika Intézetbe, a Karon megalapította a Számítástudományi és Információelméleti Tanszéket, amelyet 2011-ig vezetett.

Kutatási területe a diszkrét matematika, elsősorban matroidelmélet, és a kombinatorikus optimalizáció, valamint ezek alkalmazásai a villamos hálózatok elméletében, a nagybonyolultságú integrált áramkörök tervezésében és a statikában. Ebben a témában jelent meg a mára klasszikusnak számító könyve a Springer Kiadónál „Matroid theory and its applications in electric network theory and in statics” címmel.

Kimagasló elméleti kutatásai mellett komoly figyelmet fordít a matematika népszerűsítésére is. Több fórumon – többek között a Mindentudás Egyetemén is – tartott matematikát népszerűsítő előadásokat.

Tudományszervező munkássága is kimagasló. Számos hazai szervezetben töltött be vezető szerepet, kezdeményezője és szervezője volt a Japán-Magyar Diszkrét Matematikai és Alkalmazásai Szimpóziumoknak, amelyek csaknem húsz éve kétévenként rendszeresen megrendezésre kerülnek.

Kutató és tudományszervező munkáját több, rangos szakmai díjjal - Rényi Kató díj, (1971), Grünwald Géza díj (1975), Farkas Gyula díj (1977), MTESZ-díj (1984), Alexander von Humboldt ösztöndíj (1987-89), John von Neumann kutatási díj (1998), Széchenyi professzori ösztöndíj -  ismerte el a matematikus társadalom.

Számtalan tisztséget töltött és tölt be különböző szakmai testületekben, melyek közül a legfontosabbak: az Euromath Advisory Board tagja 1989-1994 között, tiszteletbeli tagja a kínai Kombinatorikai társaságnak, valamint 5 szakmai tudományos folyóirat szerkesztőbizottságában is tag.

A díjhoz gratulálunk és Recski professzornak eredményekben gazdag, további sikeres aktív éveket kívánunk!

 

Recski András, az Egerváry emlékplakett 2018-as díjazottja a kitüntetés átvétele után Galambos Gábornak, a MOT elnökének társaságában
(Fénykép: Hujter Mihály)