Terlaky Tamás az Egerváry Jenő emlékplakett 2017. évi díjazottja

Szegeden került megrendezésre a SWORDS 2017 konferencia, melynek keretében Galambos Gábor, a Magyar Operációkutatási Társaság elnöke november 23-án átnyújtotta a 2017. évi Egerváry emlékplakettet. Ez évi díjazottunk

Terlaky Tamás,

az Egyesült Államok-beli Lehigh Egyetem "George N. and Soteria Kledaras ’87 Endowed Chair" professzora.

Terlaky Tamás szakterülete a matematikai programozás, azon belül kiemelkedő eredményeket ért el a lineáris és a konvex optimalizálás területén. A belső pontos és pivot algoritmusok nemzetközi szaktekintélye. Az operációkutatás alkalmazási területeinek széles körében ért el eredményt, melyek közül a teljesség igénye nélkül megemlítendő a keverési feladatok, olajipari problémák, elektromos áram termelés, reaktorok fűtőelemeinek modellezése, orvostudományi alkalmazások, jelfeldolgozás és VLSI tervezés. Több, mint 400 tudományos közleményt közölt, amelyekre 7000-nél is több hivatkozást kapott.

Mindig is fontosnak tartotta, hogy a magyar operációkutatási közéletben, lehetőségeihez mérten, részt vegyen és támogassa a magyar operációkutatókat. Rendszeresen vett részt a magyar operációkutatók számára fontos Mátrafüredi Matematikai Programozási Konferencia sorozaton az 1990-es években is, közvetlen kapcsolatot ápolva a magyar kutatókkal és Magyarországra csalogatva a lineáris- és konvex optimalizálás jelentős képviselőit. Miután a Prékopa András által elindított Mátrafüredi „Nemzetközi Matematikai Programozási Téli Iskola” konferencia sorozat megszűnt, Friedler Ferenccel közösen elindították a veszprémi VOCAL konferencia sorozatot, és 2004-ben ott adták át először az Egerváry-emlékplakettet.

Nemzetközi tudományos ismertségének természetes következménye, hogy a legtöbb fontos operációkutatási, matematikai programozási konferencián volt plenáris előadó, illetve több jelentős nemzetközi konferencia programbizottságának volt tagja illetve elnöke. Számos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja, az Optimization and Engineering folyóirat alapító főszerkesztője.

A díjhoz gratulálunk és Terlaky professzornak eredményekben gazdag, további sikeres aktív éveket kívánunk.

 


Terlaky Tamás a díjjal Galambos Gábor MOt elnök társaságában