Temesi József az Egerváry Jenő emlékplakett 2019-ik évi díjazottja

A Magyar Operációkutatási Társaság szervezésében Szegeden megrendezésre került XXXIII. Magyar Operációkutatási Konferencia bankettjén 2019. május 20-án került sor az Egerváry Jenő emlékplakett 2019-es díjátadására. . A MOT elnökségének döntése értelmében a 2019-es díjat

Temesi József,

a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa nyerte el. Temesi professzor 2000 és 2014 között a BCE Operációkutatási Tanszékét vezette, 2015-től professor emeritus. A MOT alapító tagja, vezetőségi tagja, 2006 és 2008 között elnöke.

Temesi József kutatási és oktatási, valamint szakértői és tanácsadási területei az operációkutatás, lineáris programozás, többcélú programozás, döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, valamint a felsőoktatás-politika és oktatásfinanszírozás. Pályája kezdetétől fogva dolgozott gazdasági döntési, tenderértékelési, optimalizálási, kockázatelemzési és előrejelzési problémákon, minisztériumi megbízások keretében.

Tudományos közleményeinek száma 100 feletti. 9 könyv szerzője vagy társszerzője, 19 könyv szerkesztője vagy társszerkesztője. Felsőoktatási tankönyvei klasszikusokká váltak, mint pl.  a Gáspár-Temesi: Lineáris/Matematikai programozási gyakorlatok, melyek 1987 és 1999 között több kiadást is megértek.

Szakmai vezetői és közéleti tevékenysége rendkívül sokrétű. Anyaintézményénél számos felsővezetői feladatot ellátott: 1989-1992 között a Közgazdaságtudományi Kar dékánhelyettese, majd 1992-1995 között dékánja, 1995-1998 között oktatási és tudományos rektorhelyettes, 2000-2004 között oktatási rektorhelyettes. Szakmai közéleti tevékenysége kapcsán a MOT-ban betöltött tisztségei mellett a teljesség igénye nélkül megemlítendő: 1987 óta az International Multi-Criteria Decision Making Society tagja, 2012 és 2016 között a Gazdaságmodellezés Társaság elnöke, az MTA Operációkutatási Tudományos Bizottságának tagja több ciklusban.

Nemzetközi elismertségét mutatja, hogy két alkalommal is hosszabb időt töltött neves amerikai egyetemeken (Northwestern University, University of New Hampshire ), valamint több szakmai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (International Journal of Technology, Modeling and Management, valamint a Society and Economy). A tudományos és szakmai  eredmények magyar nyelvű terjesztésében is hosszú évtizedek óta  meghatározó szerepet tölt be: 2002-2009 között a Társadalom és gazdaság folyóirat főszerkesztője, 1991 óta a Szigma matematikai-közgazdasági folyóirat társszerkesztője.

Munkáját számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el, melyek közül a legfontosabbak: Széchenyi Professzori Ösztöndíj, a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat), Ezüst Corvina, Krekó Béla-díj.

A díjhoz gratulálunk és Temesi professzornak eredményekben gazdag, további sikeres aktív éveket kívánunk!

 


Temesi József az Egerváry Jenő emlékplakett díjátadását követően